du når mig lätt:

Krister Andersson

Skanör

 

Telefon: 0705-43 69 67

 

Internet: www.kason.se

 

Mejl: kasonkonst@gmail.com

 

Facebook: kasonkonst

 

Twitter: @kasonkonst